Kvalitet og miljø

Vi arbeider for å utvikle oss i takt med omgivelsene. I forbindelse med personell, utstyr og produksjonsmetoder har vi fokus på at alle krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal følges opp.

Vi er en mesterbedrift som er medlem av Maler- og byggtapetsermesteres Landsforbund. MLF er bransjeforeningen for mesterbedrifter i maler- og byggtapetserfagene. I tillegg er vi medlem av lokale foreninger som Kristiansand Håndverkerforening og Kristiansand Malermesterlaug.

Vi mener at HMS og kvalitet er viktig på alle prosjekter. Vi har etablert gode HMS rutiner både i den daglige drift og på våre prosjekter. Kvalitetssikring er viktig for oss i både planlegging og utførelse av arbeidet.

MJA Maler & Gulvbelegg AS er sertifisert som miljøfyrtårn og vi har sentral godkjenning for våtromsarbeider tiltaksklasse 1.

Selskapet er også en godkjent lærebedrift for lærlinger i maler og gulvbelegg faget. Vi er medlem av Malermestrenes Opplæringskontor.